Home » Ziņas » 2023.gada beigās tika realizēts projekts par bezmaksas peldētapmācību pirmskolas bērniem.
Darba laiks Sporta bāzes

2023.gada beigās tika realizēts projekts par bezmaksas peldētapmācību pirmskolas bērniem.

2023. gada nogalē, novembrī un decembrī tika realizēts projekts par bezmaksas peldētapmācības nodarbībām Cēsu novada pirmskolu audzēkņiem. Projekts tapa sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Olimpisko komiteju un Cēsu novada pašvaldību.

Baseinu apmeklē bērni no astoņām mācību iestādēm. Projektā iesaistītas sešgadīgo bērnu grupas. Lielākā daļa baseinu apmeklē reizi nedēļā. ”Šis projekts dod iespēju vēl vairāk bērniem apgūt peldēšanas prasmes. Un tas ir ļoti būtiski, ņemot vērā, ka uz Eiropas kopējā fona Latvija noslīkušo ziņā ir ļoti sliktā pozīcijā” stāsta Cēsu Olimpiskā centra vadītājs Juris Markovs.
Projekta piedāvājumu izmanto piecas Cēsu pilsētas iestādes – Bērzaines pamatskolas, Pastariņa sākumskolas, 2.pamatskolas, 3. un 4. pirms­skolas izglītības iestādes –, kā arī Rāmuļu pamatskolas un Drabešu Jaunās pamatskolas sešgadnieki, Līvu pirmsskolas izglītības iestāde.

Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Olim­piskās komitejas projekts tika īstenots no 2023.gada 1.novembra līdz 31. decembrim, kopējās izmaksas Cēsu Olimpiskajam centram ir 8300 eiro, ieskaitot PVN. J.Mar­kovs izteica cerību, ka arī turpmāk Latvijas Olimpiskajai komitejai līdzīgu projektu veidā turpināsies sadarbība ar reģionālajiem olimpiskajiem centriem.

Arī citās novada pirmsskolas izglītības iestādēs organizēta peldētapmācība. Tā Prie­kuļu bērnudārza bērni dodas uz baseinu Priekuļos, Vec­piebalgā – uz Madonas peld­baseinu.

Projekts taapis sadarbībā ar:

Biatlona trase

Tenisa korti

Volejbola laukumi