Home » COC » Par mums

Par mums

Sports būtiski ietekmē iedzīvotāju veselību, veicina bērnu un jauniešu fizisko attīstību, radot alternatīvas brīvā laika pavadīšanai, gan pašam sportojot, gan sekojot līdzi dažādiem pasākumiem. Sporta pasākumi novadam piesaista dalībniekus un skatītājus, kas veicina vietējo uzņēmumu un aktīvā tūrisma attīstību. Cēsu novadu pārstāvošie sportisti un komandas, un to panākumi veicina Cēsu novada atpazīstamību valsts un starptautiskā mērogā, sekmējot augstu sasniegumu sporta izaugsmi.

SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” misija ir – efektīvi apsaimniekojot un attīstot Cēsu novada sporta infrastruktūru, nodrošināt mūsdienīgu un kvalitatīvu vidi aktīva un veselīga dzīvesveida praktizēšanai novada iedzīvotājiem, radīt augstvērtīgus treniņu apstākļus topošajiem atlētiem un augsta līmeņa sportistiem, kā arī veicināt dažāda ranga sporta pasākumu organizēšanu.

SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” ir Cēsu novada pašvaldības izveidota kapitālsabiedrība, un tās galvenais stratēģiskais mērķis ir – Efektīvi pārvaldīt un attīstīt Cēsu sporta infrastruktūru, popularizējot Cēsis kā izcilu vietu sporta pasākumu organizēšanai.

SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” ir Cēsu novada pašvaldības izveidota kapitālsabiedrība, un tās galvenie uzdevumi ir:

  • Nodrošināt COC pārvaldīšanā nodoto Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu darbību un pieejamību izglītības procesa īstenošanai un sporta pasākumu organizēšanai Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm, sporta biedrībām;
  • Nodrošināt sporta bāzu pieejamību valsts un pašvaldības dibināto iestāžu un atzīto sporta klubu treniņu procesam un sporta pasākumu organizēšanai, kā arī Cēsu novada iedzīvotāju individuālajam apmeklējumam veselīga dzīvesveida veicināšanai;
  • Nodrošināt sporta bāzu sagatavošanu un iekārtošanu sporta pasākumiem;
  • Izglītot un rosināt sabiedrības interesi par veselīga un aktīva dzīvesveida iespējām;
  • Veicināt Olimpiskās izglītības un Olimpisko vērtību – draudzība, cieņa un izcilība izplatību sabiedrībā, sevišķi jaunatnes vidū;
  • Veidot sadarbību ar sporta veidu federācijām;
  • Sadarboties ar izglītības iestādēm, sporta biedrībām to aktivitāšu nodrošināšanai;
  • Nodrošināt bāzu efektīvāku noslodzi un pieejamību;
  • Nodrošināt jaunu ar sportu un veselības veicināšanu saistītu pakalpojumu attīstību un sniegšanu iedzīvotājiem.

Cēsu Olimpiskā centra vēsture.

COC ir dibināts 2002. gadā, sākotnēji kā Priekuļu Slēpošanas un biatlona trases apsaimniekošanas uzņēmums. Kas 2019. gada COC kapitāla daļu īpašnieki ir Cēsu novada pašvaldība (74,17%) un biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) (25.83%).

2019. gadā COC ir pārņēmis apsaimniekošanā Cēsu Pilsētas stadionu, Cēsu Valsts ģimnāzijas stadionu, Cēsu Sporta kompleksu, Sporta namu un Sporta zāli Lapsu ielā 17, un spēj nodrošināt sporta infrastruktūru, treniņu apstākļus un oficiālās sacensības šādos olimpiskajos sporta veidos: slēpošana, biatlons, vieglatlētika, badmintons, volejbols, pludmales volejbols, galda teniss, futbols un basketbols.

COC nodrošina telpas un infrastruktūru gan saviem pastāvīgajiem klientiem, gan uz atsevišķiem pasākumiem. SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā arī Cēsu novada domes lēmumus un saistošos noteikumus. COC darbu vada valdes priekšsēdētājs, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem. COC budžetu veido Cēsu novada pašvaldības piešķirtie finanšu līdzekļi, LOK finansējums, sabiedrības ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī piesaistītie līdzekļi no attīstības projektiem.

Biatlona trase

Tenisa korti

Volejbola laukumi