Home » COC » Privātuma politika

Privātuma politika

Cēsu Olimpiskā centra klientu un nomnieku datu privātuma/datu vākšanas politika

Šī datu vākšanas politika (turpmāk – politika/dokuments) sniedz informāciju par to, kāda personīgā rakstura informācija var tikt savākta no Jums kā SIA “Cēsu Olimpiskai centrs” apmeklētāja vai laukuma nomnieka, kā arī šīs informācijas vākšanas iemesli, atsaucoties uz jūsu mijiedarbību ar SIA “Cēsu Olimpiskai centrs”. Lūgums rūpīgi izlasīt šo rakstu, lai saņemtu pilnīgu informāciju.

Datu pārzinis

Jūsu datu pārzinis, kas vāc, apstrādā un uzglabā konkrētu informāciju šajā gadījumā ir SIA “Cēsu Olimpiskai centrs” (Turpmāk tekstā – Cēsu Olimpiskais centrs). Cēsu Olimpiskais centrs ir atbildīgs par pareizu un strukturētu datu vākšanu, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Informācija par datu pārzini:

SIA “Cēsu Olimpiskai centrs”
Reģ. nr.: 44103026682
Adrese: Valmieras iela 6, Cēsis, Cēsu novads. LV-4101
Tālrunis: +371 27891366

Par privātumu atbildīgās personas kontaktinformācija:
Adrese: Valmieras iela 6, Cēsis, Cēsu novads. LV-4101
e-pasts: info@occesis.lv

Datu pārzinis, kas veic video-novērošanu:

SIA “Cēsu Olimpiskai centrs”
Reģ. nr.: 44103026682
Adrese: Valmieras iela 6, Cēsis, Cēsu novads. LV-4101
Tālrunis: +371 27891366
e-pasts: info@occesis.lv

Personu datu vākšana un tās mērķi

Cēsu Olimpiskais centrs var vākt jūsu privāto informāciju vairākos veidos. Šīs informācijas saņemšanas veidi būs aprakstīti zemāk. Dati tiek savākti:

– Cēsu Olimpiskā centra apmeklētājam – apmeklējot Cēsu Olimpiskā centra teritoriju (Cēsu pilsētas stadionu, slēpošanas un biatlona centru “Cēsis”) un sporta zāli ( Cēsu sporta kompleksu), kurā tiek veikta video-novērošana, Jūs var nofilmēt viena no video-novērošanas kamerām, kas atrodas vairākās Cēsu Olimpiskā centra vietās. Šī informācija tiek attiecīgi uzglabāta noteiktu laiku, pirms tiek dzēsta. Vairāk informācijas var saņemt no video-novērošanas datu pārziņa (sk. vairāk).

– Cēsu Olimpiskā centra nomniekiem – dati tiek savākti un uzglabāti uz periodu, kad ir aktīvs noteiktas fiziskās vai juridiskās personas nomas līgums. Tiek savākta informācija par klienta (nomnieka) vārdu, uzvārdu, pers. kodu, tā uzņēmuma (ja tāds ir) nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, nepieciešamā kontaktinformācija (tel. nr., e-pasts, fakss), video-kameru ieraksti, klientu rakstiskā veidā atstātās atsauksmes/komentāri, korespondences dati, sīkdatnes interneta vietnē.

Šie dati tiek savākti vairāku iemeslu dēļ:

  • Līguma parakstīšana ar Cēsu Olimpiskā centra nomniekiem;
  • Drošības nolūkos;
  • Saziņai ar nomniekiem;
  • Finansiālo formalitāšu kārtošanai;
  • Dati saistībā ar parādu atgūšanu un maksātnespējas ierosināšanai.

Personas datu atklāšana trešajām personām

Personas dati var tikt atklāti trešajām personām šādos gadījumos:

  • To pieprasa tiesiskie akti un kompetentās atbildīgās iestādes (piem. VID);
  • Lai atgūt ar trešo personu iestāžu palīdzību iekavētos parādus;
  • Atklāti  pilnvarotiem darbiniekiem sadarbības veicināšanas nolūkos, ikdienas Cēsu Olimpiskā centra darbības nodrošināšanai;
  • Atklāti pilnvarotiem darbiniekiem mājas lapas https://www.occesis.lv/ apmeklēšanas analīzei, pamatojoties uz anonīmajiem sīkdatņu saglabātajiem datiem.

Piebilde: Dati par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” klientiem, apmeklētājiem un nomniekiem netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības.

Dati tiek uzglabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams līguma formalitāšu izpildei, vai attiecīgi pēc grāmatvedības prasībām un esošajiem likumiem.

Klienta/nomnieka/apmeklētāja tiesības

Ņemot vērā to, ka SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”  saņem, strukturizē un apstrādā Jūsu datus – Jums ir tiesības piekļūt ar jums saistītiem datiem 30 dienu laikā no rakstiska iesnieguma iesniegšanas dienas, kā arī jebkurā laikā pieprasīt mainīt vai dzēst šos datus. Uz šīm tiesībām neattiecās tikai tie dokumenti/dati, kas ir nepieciešami darījumu īstenošanai vai līgumu pastāvēšanai. Gadījumā, ja jūsu tiesības netiek ievērotas – jums ir tiesības vērsties uz Latvijas Datu valsts inspekciju.  Kontaktinformācija: http://www.dvi.gov.lv/lv

Ja atbilde uz kādu Jūs interesējošu jautājumu par Cēsu Olimpiskā centra datu aizsardzības politiku šajā rakstā netika attēlota – lūdzam Jūs sazināties ar atbildīgo personu pa e-pastu: info@occesis.lv

Biatlona trase

Tenisa korti

Volejbola laukumi